Bảng so sánh cấu hình các đời ipad

Ngày đăng: 18.01.2016 | 128841 lượt xem
Bảng so sánh cầu hình các đời ipad , ipad pro , ipad air 2 , ipad air , ipad mini 4 , ipad mini 3 , ipad mini 2 , ipad mini , ipad 4 , ipad 3 , ipad 2 , ipad 1

 

phân biệt ipad 1, 2 , 3 ,4 

Phân biệt ipad mini 1 ,2 ,3 ,4 

Phân bietj ipad air 1 , 2 , Pro 

 

Bình luận